מערכת ניהול פיננסי

​לחברת עמיטל דאטה ישנם פתרונות הן בצד הפיננסי התפעולי, והן בצד הפיננסי החשבונאי.

חברת עמיטל פיתחה מערכת הנהלת חשבונות מתקדמת. המערכת מפיקה חשבונית אוטומטית המבוססת על תעריפים והסכמים, התאמה עם שותפים לוגיסטיים, סוכנים, חברות תעופה ומובילים ימיים, מעקב אחר עלויות, רווח & הפסד, ממשקים מובנים ל-SAP SBO ולמערכות הנהלת חשבונות אחרות.