top of page

ניהול תהליכים עסקיים

חברת עמיטל מעניקה כלים להגדרה, אוטומציה וניטור תהליכים עסקיים. כלי ניהול לבקרה, ניטור וניתוח פעולות.

מתקני ניהול זרימת עבודה, דוחות רווחים, שאילתות, סטטיסטיקות
ו-KPI כדי להקל על קבלת החלטות מושכלת.

bottom of page