top of page

ניהול שרשרת אספקה

Unifreight מספקת למשלחים את היכולת לשלוט בזרימת הסחורות והמידע לאורך שרשרת האספקה הבינלאומית.

משלחים יכולים ליהנות ממעקב On-Line אחר כל שלב בשרשרת האספקה, בכדי לייעל את הטיפול בתהליך, לאתר צווארי בקבוק ולהגדיל את הפרודוקטיביות.

פתרון שרשרת האספקה של Unifreight משפר את זמני המחזור בתהליך המשלוח באמצעות דיווח לקוחות, טיפול בחריגות ומנגנוני התראה המודיעים ליבואנים ויצואנים על כל בעיה או עיכוב.

השילוב של נראות ברמת הפריט וטכנולוגיית מעקב מתקדמת מאפשר למשלחים לשלוט בתכולת המשלוח, ולתכנן "מלאי וירטואלי" למשלוחים בדרך.

bottom of page