top of page

מערכת תפעול

חברת עמיטל תספק מערכת עבור ניהול משימות תפעוליות לאורך עיבוד המשלוחים בענפי שילוח, סוכנויות ספנות ועמילות מכס.

 

הפקת כל המסמכים הנדרשים, טיפול בלקוחות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וקשרים תפעוליים עם שותפים לוגיסטיים.

bottom of page