top of page

תקשורת וממשקים

תקשורת עסקית וממשקים לחברות שונות בתחומים שונים בתעשיה.

 

מערכת Unifreight של חברת עמיטל, מספקת תקשורות לחברות שונות ובכך מייצרת אוטומציה של תהליכים עסקיים.

אנשי הפיתוח בחברת עמיטל יכולים לייצר ממשקים במסר מובנה או במסר מותאם לפי בקשת הלקוח. 

ישנם תקשורות בין שותפי מסחר, ותקשורות עסקיות בין שותפי מסחר ללקוחותיהם.

bottom of page