top of page
Shipping Containers

הפתרונות שלנו

Unifreight היא מערכת ERP מתוחכמת לסחר בינלאומי המשלבת נתונים ותהליכים מכל תחומי הארגון למערכת מרכזית אחת.

 

המודולים השונים של המערכת משתמשים במסד נתונים מאוחד אחד כדי לשרת מגוון רחב של פונקציות עסקיות, כך שהמחלקות השונות יכולות לגשת בקלות למידע, לשתף אותו ולתקשר ביניהם.

עמיטל מציעה אינטגרציה עסקית, יכולות שיתופיות ורוחב פונקציונליות המשפרת את הפרודוקטיביות והשליטה בתוך הארגון, ומאפשרת קבלת החלטות אפקטיבית וצמיחה עסקית רווחית.

החבילה המקיפה של פתרונות ERP של Unifreight מקיפה את כל ההיבטים של עסקי השילוח, העמילות וה-GSA

Aerial View of Containers
bottom of page