top of page

ניהול קשרי לקוחות
 

כלי CRM לבניית תהליכים עסקיים ועיצוב מתודולוגיות CRM המתמקדות בשירות טוב יותר ללקוחות.

חברת עמיטל מספקת הצגת מידע מפורט של לקוחות עבור מנהלים ועובדים לניהול פרטי קשר, ניהול הזדמנויות מכירה, אוטומציה של משימות מכירה ומתן הצעות מחיר שניתן להמיר אוטומטית לתמחור.

bottom of page