top of page

יישום והדרכה

עמיטל מחויבת להבטיח יישום מוצלח של פתרון Unifreight בחברתכם.

לשם כך, אנו מפתחים ומנהלים תוכניות הטמעה החל משלב ההתקנות ועד
ל"עלייה לאוויר". אנו מספקים מפגשי הדרכה מותאמים בהתאם לדרישות האישיות וצרכי החברה בנוסף לתמיכה בשלב ההפעלה.

בנוסף להדרכה ראשונית של העובדים, השירותים המקצועיים של עמיטל זמינים תמיד לאחר ההטמעה, כך שמשתמשי החברה יוכלו לנצל את מלוא הפונקציונליות של תוכנת ה- Unifreight.

מסמכי הדרכה מקיפים, עזרה מקוונת וחומרי ההסברה הנוספים שברשותינו משמשים לתמיכה ולנתינת מענה מהיר ומקצועי.

bottom of page